„Razem możemy więcej” – w sprawie świadczeń opiekuńczych

Miejsce

Polska

Termin

teraz

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

Fundacja Toto Animo poparła petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej" w sprawie świadczeń opiekuńczych.  

W skrócie chodzi o to, by opiekunowie osób niepełnosprawnych, którymi są głównie mamy zmuszone przez los do zaprzestania aktywności zawodowej, mieli/miały swój niewielki grosz, który odrobinę ich/je uniezależni. Petycję mogą podpisywać osoby prywatne. Do czego zachęcamy.

Stowarzyszenie "Razem Możemy Więcej" pisze na swojej stronie

http://www.razem-mozemy-wiecej.com.pl/index.php?page=news&news_action=mo... :

Wakacje za nami...
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wznawiamy działania mające na celu poprawę sytuacji materialno-prawnej rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ze względu na fakt iż z przyczyn od nas niezależnych - katastrofa pod Smoleńskiem, a potem powodzie - nie udało się doprowadzić do obiecanego na luty br spotkania z Premierem, postanowiliśmy zmianę rzeczywistości rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci rozpocząć niejako od początku, kontynuując jednocześnie dotychczasowy kierunek postulowanych zmian. Nauczeni doświadczeniem, że jakiekolwiek zmiany muszą zostać poprzedzone rozmowami z tymi, którzy o tych zmianach decydują postanowiliśmy napisać kolejną Petycję, którą zamierzamy wręczyć Premierowi, a także złożyć pod obrady w Senacie.
Jesteśmy przekonani, że im więcej organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprze postulaty Petycji tym większy uda się stworzyć nacisk społeczny na elity rządzące do podjęcia, a właściwie wznowienia rozmów na temat koniecznych działań w temacie poprawy sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi - wszak razem możemy więcej.
W załączeniu przedstawiamy treść Petycji i jednocześnie apelujemy do wszystkich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin o wsparcie. Jeżeli uznają Państwo, że to są również postulaty członków Państawa organizacji i chcieliby Państwo przyłączyć się do działań zmierzających do ich spełnienie, prosimy o pilne podpisanie w dwóch egzemplarzach dołączonego druku Poparcia i przesłanie ich na adres naszego Stowarzyszenia.

Partnerzy / sponsorzy