Debata w Parlamencie na temat szans włączenia społecznego dorosłych osób z autyzmem w Polsce

Miejsce

Warszawa, Sejm

Termin

5 czerwca 2014

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

5 czerwca 2014 roku (czwartekodbędzie się debata w Parlamencie pod patronatem Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu pt. Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne?
 

Lista uczestników debaty jest zamknięta, natomiast będzie ona  transmitowana online:

Trzeba będzie wejść na stronę główną sejmu: http://sejm.gov.pl/ i następnie kliknąć w środkową czerwoną ikonkę pod kalendarzem w prawej części strony. Jak się najeżdża kursorem na ikonkę to pojawia się napis: dzisiejsze transmisje.
 

Debata będzie też nagrywana. Link do nagrania będzie dostępny w zakładce: 'posiedzenia', podstrony Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=129 pod informacją o debacie.

 

Program debaty:

11.00–11.05 – Otwarcie debaty: Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu

11.05–11.15 – Konieczność dostosowania wsparcia do specyficznych potrzeb poszczególnych grup osób niepełnosprawnych – Europoseł-elekt Marek Plura – b. Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, b.Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, b. Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

11.15–11.20 – Specyficzne akty prawne i programy dla osób z autyzmem w różnych krajach Unii Europejskiej – dr Agnieszka Rymsza – Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS

11.20–11.30 – Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w kontekście dostępu do rehabilitacji społeczno-zawodowej i mieszkalnictwa – Maria Wroniszewska – Kierownik Programu AUTYZM-SYSTEM Fundacji SYNAPSIS

11.30–11.40 – Realizacja zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w

odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem – Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

11.40–12.25 – Wsparcie młodych i dorosłych osób z autyzmem konieczne do integracji społecznej

w środowisku lokalnym. Wnioski z badań naukowych i z praktyki – Julie Beadle-Brown – Profesor nadzwyczajny, Instytut Niepełnosprawności Intelektualnych i Zaburzeń Rozwojowych, University of Kent, Wielka Brytania

12.25–12.35 – Małe wspólnoty domowe dla osób z autyzmem jako optymalna forma wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z autyzmem – Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

12.35–12.45 – Bezradność rodziny. Bezsilność systemu - Przypadek Krzysztofa, dorosłej osoby z autyzmem – w imieniu Pelagii Billewicz – matki dorosłego mężczyzny z autyzmem – Marta Ir – Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz osób Autystycznych i Ich Rodzin w Katowicach

12.45–12.55 – Bariery systemowe w udzielaniu faktycznego wsparcia osobom z autyzmem – mec. Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS, z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA

 

13.15–14.15 – Panel na temat: Jak dokonać zmian systemowych w celu zlikwidowania dyskryminacji dorosłych osób z autyzmem w Polsce?

Do wzięcia udziału w Panelu zaproszeni zostali:

- Julie Beadle-Brown – Reader in Intellectual and Developmental Disabilities, University of Kent at Canterbury, Wielka Brytania

- Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej (do potwierdzenia)

- Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

- Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu

- Marek Plura – Europoseł-elekt, b. Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, b. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, b. Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

- Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

- Teresa Hernik – Prezes PFRON

- Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

- Małgorzata Rybicka- Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

- Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Moderacja: Maria Wroniszewska – Kierownik Programu AUTYZM-SYSTEM Fundacji SYNAPSIS

14.15–14.50 – Pytania i dyskusja

14.50–15.00 – Podsumowanie Debaty: Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA

Partnerzy / sponsorzy