Działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania partnerstwa na rzecz wsparcia osób i rodzin dotkniętych autyzmem

Miejsce

Siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „ MAZOWSZE” ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

Termin

8 listopada 2011 roku (wtorek)

Organizator

Powiat Pruszkowski

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

Fundacja Toto Animo jako współgospodarz konferencji przygotowała wystąpienia na temat sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin w powiecie pruszkowskim i grodziskim.

(Irena Cieślak, Bożena Okuń, Monika Cycling)

 

Cel konferencji:

Zainicjowanie budowania partnerstwa w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla osób dotkniętych autyzmem.

Cele szczegółowe:

  •     przybliżenie problematyki z zakresu medycznych aspektów diagnozowania i rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  •     przybliżenie codziennego funkcjonowania i potrzeb osób i rodzin dotkniętych problemem autyzmu,
  •     prezentacja  działań na rzecz osób dotkniętych autyzmem (dzieci, osób dorosłych oraz rodziny) realizowanych w ośrodkach rehabilitacji, terapii i wsparcia, prowadzonych przez organizację  pozarządową,
  •     zachęcenie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do wspólnego działania przy budowaniu systemu pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem.

 HARMONOGRAM KONFERENCJI

09.00 – 09.50             - przybycie i rejestracja uczestników

10.00 – 10.10             -  Rozpoczęcie Konferencji -  przywitanie gości przez Starostę Pruszkowskiego Panią Elżbietę Smolińską.

                                        Słowo Pani Anny Komorowskiej

PREZENTACJE

10.30– 11.10         -     „Medyczne aspekty zaburzeń ze spektrum autyzmu. Diagnoza i charakterystyka zaburzeń”. -  Michał Wroniszewski – specjalista psychiatra, Prezes Fundacji SYNAPSIS.

11.10 – 11.40         -     „Znaczenie wczesnej interwencji we wspomaganiu rozwoju dziecka  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i strategie terapii”  -  Michał Wroniszewski – specjalista psychiatra, Prezes Fundacji SYNAPSIS.

11.40 – 12.20         -   „Najważniejsze prawa i problemy osób z autyzmem i ich rodzin” – dr. Agnieszka Rymsza, kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS.

12.20                        -    Przerwa  kawowa

12.40 – 13.30        -   „Budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem. Dobre praktyki.  

                                     Działalność Fundacji SYNAPSIS na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin”.

                                    – dr. Agnieszka Rymsza, kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS.

13.30 – 14.00         -   „System orzekania o niepełnosprawności  w stosunku do  osób  z zaburzeniem ze spektrum autyzmu”  – Pani Marzena Tazbir- Kowalczyk, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób niepełnosprawnych.

14.00 – 14.30         -   WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FUNDACJI TOTO ANIMO  - Rodziców dzieci dotkniętych autyzmem z terenu powiatu pruszkowskiego i grodziskiego (Irena Cieślak, Bożena Okuń, Monika Cycling).

14.30 – 14.40           - Podsumowanie i zakończenie konferencji.

15.00                         - przerwa obiadowa

16.00          Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”.

Partnerzy / sponsorzy