Nowa oferta szkoły "Przylądek"

Miejsce

Pruszków

Termin

od 1 września 2013

Organizator

Przylądek - Niepubliczna Szkoła Podstwowa

Kontakt

sekretariat@przyladek.org.pl

OFERTA DODATKOWA PRZYLĄDKA

 dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

•TRENING Umiejętności Społecznych (TUS)

•diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

•zajęcia psychoedukacyjne

•zajęcia logopedyczne

•konsultacje psychologiczne (dla dzieci i rodziców)

•diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

•programy terapeutyczne

•konsultacje środowiskowe (w domu, przedszkolu, szkole)

 

 

Partnerzy / sponsorzy