Odwiedziny ministra

Miejsce

Reguły Powiat Pruszkowski

Termin

13 lipca 2016

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

W środę 13 lipca 2016 roku  Minister Krzysztof Michałkiewicz i Dyrektor Mirosław Przewoźnik odwiedzili nas oraz naszych terapeutów w Regułach. Odbywają się tam nasze wakacyjne zajęcia organizowane z dotacji PFRON na sport i turystykę.

Była to kontynuacja spotkania w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych na warszawskim Bemowie, gdzie matki osób niepełnosprawnych rozmawiały z Panem Ministrem o potrzebie nowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, dla których  nie ma miejsca w istniejących WTZ-tach i ŚDS-ach. OWiRON finansowany jest w dużej mierze przy zaangażowaniu środków własnych bogatej gminy Bemowo. Przebywa tam 50 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Aby mogły powstawać podobne ośrodki na terenie całego kraju potrzebne jest jednak zwiększone finansowanie z budżetu centralnego. O tym właśnie rozmawialiśmy podczas wizyty ministra Michałkiewicza i dyrektora Przewoźnika w Regułach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, rodzice podopiecznych naszej Fundacji oraz terapeuci. Cieszymy się, że wreszcie udało nam się skonfrontować władze samorządowe z rządem.

Wyciągnięte wnioski - brak możliwości finansowania przez powiat ze względu na szczupłość środków starostwa i w związku z tym potrzeba nowych rozwiązań (zapewne obejmie rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy) oraz orzecznictwo.

Na konkretne regulacje czekamy więc z nadzieją . Na pewno w planach kolejne obiecane spotkania oraz opracowanie standardów. Minister otrzymał skopiowane posty z fejsbukowej grupy Placówki dziennego i całodobowego pobytu obrazujące trudną sytuację rodzin osób niepełnosprawnych (oczywiście bez ujawniania danych osobowych).

Partnerzy / sponsorzy